INTEGRITETSPOLICY

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör beställningar på vår webbplats, e-postar oss, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar i eventuella tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation.

Användandet av personuppgifter
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Vid bearbetning av beställningar i vår webbshop.
 • Vid sms-aviseringar om leveransstatus.
 • Vid kontakter angående eventuella problem med din leverans.
 • Vid korrespondens om frågor och övrig information.
 • Vid utskick om erbjudanden i form av nyhetsbrev, då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick.
 • Vid analyser av köpmönster för att ge relevanta erbjudanden och information.
 • Vid bekräftelse av minimiålder som enligt lag gäller för att få handla online.
 • Vid utannonsering av vinnare i tävlingar som vi arrangerar.
 • Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.
 • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Datarättigheter
Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR) har du följande rättigheter i samband med att vi behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätt till rättelse, d.v.s. rätt att få felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta personuppgifter rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor.
 • Rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider uppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta. När begränsningen upphör ska vi som personuppgiftsansvariga informera dig om detta.
 • Rätt till dataportabilitet, d.v.s. rätt att begära att vi ska överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Vi måste påvisa berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.
 • Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för direktmarknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.


Delning av personuppgifter
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri. 

De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är Stripe. Stripe erbjuder i sin tur möjlighet till flera olika betalköp såsom kortbetalning, betalning via Klarna, Apple pay m.fl.

För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering. Vi samarbetar med Shipmondo som i sin tur har avtalat med DHL, Schenker, Postnord och flertalet andra fraktbolag.

Skydd av personuppgifter
För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.


Cookies
En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.


Denna webbplats använder cookies för att hantera artiklar i varukorgen, " och för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Om du stänger din webbläsare och senare kommer tillbaka till butiken så sparas dina inställningar och artiklar i varukorgen med hjälp av cookies. Vi använder även cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig.

Vi använder även cookies som statistikunderlag, till exempel för att se vilka artiklar samma besökare tittar på för att kunna erbjuda automatiska produktrekommendationer.

Tredjepartscookies
Vi använder Google Analytics och Google Ads som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

 

Rätten till tillgång

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

 

Rätt till rättelse 

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

 

Rätten att bli glömd

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

 

Ansvarig för dataskydd

Jureva AB är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

 

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. 

Leverans

Leveranstiden är vanligtvis 3-6 arbetsdagar från beställningsdagen.

Betalmetoder:

e-post: kontakt@ekotval.se

© Ekotvåls egna bilder är tagna av Johanna Karlsson 

: